By the River (2013) สายน้ำติดเชื้อ

ดูสารคดี By the River (2013) สายน้ำติดเชื้อ เป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ที่ถ่ายทอดปัญหาและสาเหตุของแหล่งน้ำธรรมชาติที่เข้าสู่ป่าลึกของจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อลำห้วยของเมืองในการเลี้ยงปลาและเพาะปลูก

Boundary (2013) ฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง

Boundary (2013) ฟ้าต่ำ แผ่นดินสูง สารคดีที่ชื่นชมธรรมชาติและอ้างอิงถึงการเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบของ “เขาพระวิหาร” ที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านการคลุกคลีของช่างภาพที่ต้องการแสว่งหาเรื่องราวในการเป็นอยู่ของครอบครัวที่อาศัยติดกับธรรมชาติบนแผ่นดินสูง